Prindi see leht

Vastuvõtt

VASTUVÕTUTINGIMUSED

EMÜ Tartu tehnikakolledži erialadele kandideerimisel koostatakse paremusjärjestus keskharidust tõendava dokumendi matemaatika või füüsika hinde või  riigieksamitunnistuse matemaatika või füüsika riigieksami tulemuse (neist neljast parima) ja keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde punktide summa alusel.

Vastuvõtukatse matemaatikas

Vastuvõetutingimused ja vastuvõetavate üliõpilaste arvud

Eesti Maaülikooli 2018. a vastuvotueeskiri