Prindi see leht

Vastuvõtt

VASTUVÕTU TINGIMUSED

EMÜ Tartu tehnikakolledži erialadele kandideerimisel koostatakse paremusjärjestus keskharidust tõendava dokumendi matemaatika või füüsika hinde või  riigieksamitunnistuse matemaatika või füüsika riigieksami tulemuse (neist neljast parima) ja keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde punktide summa alusel.

Vastuvõtu ajakava

Vastuvõetavate üliõpilaste arvud

Vastuvotutingimused

Eesti Maaülikooli 2015. a vastuvotueeskiri