Prindi see leht

Biotehnilised süsteemid (BTS)

 

ALUSMOODUL

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

Õppeaasta, semester

EAP

1.

2.

3.

4.

 

s

k

s

k

s

k

s

k

MS.0142

Majandusteaduse alused

4

E

 

 

 

 

 

 

 

PK.0059

Ökoloogia ja keskkonnakaitse

4

A

 

 

 

 

 

 

 

TE.0884

Informaatika

4

E

 

 

 

E

 

 

 

MI.0348

Riskianalüüs ja töökeskkonnaohutus

3

A

 

 

 

 

 

 

 

KE.0027 või KE.0011

Inglise erialakeel või saksa erialakeel

4

x

E

 

 

 

 

 

 

MS.0083

Filosoofia

3

 

E

 

 

 

 

 

 

MS.0119

Õigusõpetus

3

 

 

A

 

 

 

 

 

KE.0013

Vene erialakeel

3

 

 

 

A

 

 

 

 

 

Kokku

28

15

5

3

3

2

0

0

0

 

SUUNAMOODUL

 

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

Õppeaasta, semester

EAP

1.

2.

3.

4.

 

s

k

s

k

s

k

s

k

TE.0568

Kõrgema matemaatika põhikursus

4

E

 

 

 

 

 

 

 

TE.0902

Insenerigraafika ja CAD

6

KT

 

 

 

 

 

 

 

TE.0244

Materjaliõpetus

5

 

E

 

 

 

 

 

 

TE.0015

Füüsika alused

6

 

E

 

 

 

 

 

 

VL.0558

Rakenduskeemia

2

 

E

 

 

 

 

 

 

TE.0567

Matemaatiline statistika insenerierialadele

4

 

 

E

 

 

 

 

 

TE.0207

Insenerimehaanika

6

 

 

E

 

 

 

 

 

TE.0571

Kõrgema matemaatika erikursus tehnoloogidele

7

 

 

A

E

 

 

 

 

TE.0044

Soojusõpetuse põhikursus

5

 

 

 

E

 

 

 

 

TE.0395

Elektrotehnika

5

 

 

 

E

 

 

 

 

TE.0309

Elektroonika alused

3

 

 

 

 

A

 

 

 

TE.0115

Automaatika

3

 

 

 

 

 

E

 

 

TE.0572

Programmeerimine

3

 

 

 

 

 

A

 

 

 

Kokku

59

10

13

14

13

3

6

0

0

 


ERIALAMOODUL

 

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

Õppeaasta, semester

EAP

1.

2.

3.

4.

 

s

k

s

k

s

k

s

k

PK.1516

Põllumajandustaimed

3

A

 

 

 

 

 

 

 

VL.0806

Põllumajanduse alused II (loomakasvatus)

2

A

 

 

 

 

 

 

 

TE.0890

Biotehniline süsteem I ja II osa

4

 

A

 

 

 

 

 

E

PK.0677

Mullateadus ja maakasutuse ökonoomika

6

 

E

 

 

 

 

 

 

PK.0160

Maaviljelus

3

 

 

A

 

 

 

 

 

MS.0062

Ettevõtte juhtimise üldkursus

3

 

 

 

A

 

 

 

 

TE.0891

Esmatöötlus- ja säilitustehnoloogiad ja seadmed

4

 

 

 

 

E

 

 

 

TE.0457

Pneumo- ja hüdrosüsteemid

5

 

 

 

 

E

 

 

 

TE.0355

Veotehnika

6

 

 

 

 

E

 

 

 

TE.0545

Põllundustehnika

6

 

 

 

 

 

A

 

 

TE.0392

Karjandustehnika

5

 

 

 

 

 

E

 

 

TE.0892

Ergonoomika ja tootedisain

5

 

 

 

 

 

E

 

 

PK.0944

Geoinfosüsteemide rakendused põllumajanduses

3

 

 

 

 

 

E

 

 

TE.0903

Agrologistika

3

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Kokku

58

5

8

3

3

15

19

0

5

 

ERIALA VALIKAINETE MOODUL

 

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

Õppeaasta, semester

EAP

1.

2.

3.

4.

 

s

K

s

k

s

k

s

K

MI.0443

Tehnilise infrastruktuuri alused

7

 

 

 

 

 

 

 

 

MI.0740

Jäätmehooldus

3

 

 

 

 

 

 

 

 

PK.0781

Bioenergeetiliste kultuuride kasvatamine

4

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0203

Põllumajandushoonete projekteerimine

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0012

Standardiseerimise põhikursus

3

 

 

 

 

 

 

 

 

MS.0042

Raamatupidamise alused

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0310

Elektriseadmete kasutamine

5

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0424

Elektriohutus

2

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0904

Fossiil- ja biokütused

4

 

 

 

 

 

 

 

 

PK.1517

Rohumaade tehnoloogiad ja söödatootmine

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0241

Integreeritud tootearendus

3

 

 

 

 

 

 

 

 

PK.0356

Aia- ja põllusaaduste kvaliteet ja standardid

4

 

 

 

 

 

 

 

 

PK.0688

Projektide koostamine ja juhtimine

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0456

Taastuvenergiaallikad

5

 

 

 

 

 

 

 

 

MI.0149

Maa- ja veeõigus

2

 

 

 

 

 

 

 

 

VL.0421

Toiduohutus

4

 

 

 

 

 

 

 

 

VL.0642

Loomade toitumine ja aineringed

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0489

Põllumajandus-materjalid

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TE.0068

Masinate korrashoiu alused

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku valitavaid

27

0

0

10

7

10

0

0

0

 

PRAKTIKAMOODUL

 

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

Õppeaasta, semester

EAP

1.

2.

3.

4.

 

s

k

s

k

s

k

s

k

TE.0585

Materjalide tehnoloogia praktika

3

 

A

 

 

 

 

 

 

TE.0401

Traktorite ja põllutöömasinate õppepraktika

3

 

 

 

 

 

A

 

 

TE.0897

Erialapraktika

9

 

 

 

 

 

 

A

 

TE.0905

Tootmispraktika

20

 

 

 

 

 

 

A

 

TE.0899

Diplomipraktika

10

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Kokku

45

0

3

0

0

0

3

29

10

 

 

 

 

Maht

Õppeaasta, semester

EAP

1.

2.

3.

4.

 

s

k

s

k

s

k

s

k

Alusmoodul

28

15

5

3

3

2

0

0

0

Suunamoodul

59

10

13

14

13

3

6

0

0

Erialamoodul

58

5

8

3

3

15

19

0

5

Eriala valikained

27

0

0

10

7

10

0

0

0

Vabaained

8

0

0

0

4

2

2

0

0

Praktikamoodul

45

 

3

 

 

 

3

29

10

Lõputöö

15

0

0

0

0

0

0

0

15

KOKKU

240

30

29

30

30

32

30

29

30