Prindi see leht

2015

BIOTEHNILISED SÜSTEEMID

Jõks, Priit

Jaagumäe talu köögiviljakäitlustehnoloogia projekt 

Jaagumäe Farm`s Vegetable Management Technology Project
Juhendajad: lektor Taavi Leola; Tarmo Timmi

 

Kikkas, Karlis

Veiselautades kasutatavate söötmisseadmete võrdlushinnang 

Comparative Evaluation of Feeding Equipment in Cowsheds
Juhendajad: lektor Taavi Leola; Toomas Rüütel

            

Kört, Vidrik

Väätsa Agro farmiseadmete kasutus-, hooldus- ja remondijuhendid 

Manuals, Maintenance and Repair Guides of Farm Equipment in Väätsa Agro
Juhendajad: dotsent Arvo Leola, Lenno Link 

            

Lüüs, Lenno

Traktorite tehnohooldust mõjutavate tegurite analüüs Fendt traktorite näitel 

Maintenance Affecting Parameters Analysis Based on Example Of Fendt Tractors
Juhendajad: Indrek Lindsaar, lektor Ada Traumann

 

Miilmann, Rauno

Linnusulg linnufarmi tehnoloogia projekt 

Technological Design of Poultry Farm Linnusulg
Juhendaja: dotsent Arvo Leola

 

Mürk, Berta

Salati- ja maitsetaimede kasvuhoone tehnoloogiaprojekt 

Technology Project for Leaf Salads and Herbs Greenhouse
Juhendajad: lektor Taavi Leola, Priit Põldma

 

Niilus, Mikk

Masinapargi optimeerimine 200-hektarilisele teraviljakasvatustalule 

Machinery Optimization for 200-hectares Grain Growing Farm
Juhendajad: Kalev Laas, dotsent Arvo Leola

 

Polis, Vilnis

Sõnnikukäitlussüsteemi toimimiskindluse parandamine Väätsa Agro Lööla veisefarmis 

Improvement of The Manure Handling System Functioning-Reliability in the Lõõla Cattle Farm of Väätsa Agro
Juhendaja: dotsent Arvo Leola      

 

Reiman, Ande

Tehnoloogiaprojekt 500-kohalisele vasikalaudale 

Barn Technology Project for 500 Calves
Juhendaja: lektor Taavi Leola

    

Rosenberg, Ragnar

Teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimise projekt 600 hektarilisele talule 

Reconstruction of a Grain Handling Center for 600 Hectars Land Stock Area
Juhendajad: lektor Taavi Leola, Ivar Rosenberg    

 

Zirk, Mailis

Sisekliimat mõjutavate parameetrite mõõtmine ja normatiividele vastavuse hindamine poegimis- ning vabade ja tiinete emiste sigalas 

Measurement of Indoor Climate Affecting Parameters and Assessment of Standard Compliance in Calving, Free and Pregnant Sows Pigsty
Juhendajad: Allan Kaasik, lektor Ada Traumann

 

TEHNOTROONIKA

Chuykin, Anatoly

Arvjuhitava õmblusmasina juhtimissüsteemi kaasajastamine 

Modernization of CNC Sewing Machine Control System
Juhendajad: Kaido Jaanus, lektor Toivo Leola

 

Hunt, Kaspar

Lehtmetallist detailide toorikute automaatkeermestamise süsteem 

Automated Tapping System of Flat Sheet Metal Details
Juhendajad: Eero Ernits, lektor Erkki Jõgi

    

Kasepuu, Taavi

Lõikejõudude mõõteseadme Kistler 9257B rakendamine EMÜ Tehnikainstituudi APJ tööpinkidel               

Application of Kistler Cutting Force Measurement Instrument 9257B for CNC Machine Tools at Institute of Technology of Estonian University of Life Sciences
Juhendaja: lektor Jaanus Allas

 

Killing, Egert

Veetöötlusseadmete automaatikamoodulite projekteerimine 

Developing Automatic Modules for Water Treatment Devices 
Juhendajad: Siim Habakukk, lektor Toivo Leola

 

Kornõšev, Pavel 

Välisskeleti konstruktsiooni optimeeritud lahendus 

Optimized Solution of Exoskeleton Design 
Juhendaja: dotsent Oliver Sada

 

Mätlik, Tenno

Neljakanaliline gaasisegisti taimede gaasivahetuse mõõtesüsteemile 

Four Channel Gas Mixer for Plant Gas Exchange Measurment System             
Juhendaja: teadur Eero Talts

 

Müllerbeck, Mart

Sõiduki pneumoajami projekt 

Vehicle Pneumatic Drive Project          
Juhendaja: lektor Marten Madissoo

 

Noorem, Marten

Pneumaatilise radiaalmootori projekt 

Pneumatic radial motor project        
Juhendaja: lektor Aare Aan 

 

Piho, Taimo

Suruõhusõiduki pneumaatiline jõuajam 

Pneumatic Drive System for Vehicle    
Juhendaja: lektor Marten Madissoo

       

Raudmäe, Renno

Eesti Maaülikooli elektrimasinate labori arendus 

Development of Estonian University of Life Sciences Electrical Machines Laboratory
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets

 

Ronk, Tarmo

Kaugjuhitav mikrofoni kinnitusseade 

The Remote Control Device for Moving the Microphone 
Juhendaja: lektor Janar Kalder

 

Sardis, Kristjan

Veiselauda söödajääkide kogur 

Residual Forage Collector for Cattle Farm
Juhendaja: dotsent Arvo Leola

 

Tamm, Mehis

Termoplastplaadi painutuspingi eskiisprojekt 

Draft Project for Thermoplastic Sheet Bending Machine
Juhendajad: Svetlana Jeršova, lektor Peeter Nõmm

         

Virro, Indrek

3D printimise lisaseade vertikaalsele töötlemiskeskusele „Haas Minimill“ 

3D Printing Add-On for Vertical Machining Centre "Haas Minimill"
Juhendaja: lektor Jaanus Allas