Prindi see leht

2017

BIOTEHNILISED SÜSTEEMID

Benga, Kirsika

Muuga PM OÜ veisefarmi noorkarjalauda rekonstrueerimise tehnoloogia projekt 

Young cattle barn reconstruction technology project for Muuga PM OÜ
Juhendaja: lektor Taavi Leola

 

Ilves, Mihkel

Kuppelhoone sobivus veisekasvatuseks sisekliima näitajate järgi 

The suitability of dome for cattle breeding according to the indoor climate indicators
Juhendaja: dotsent Oliver Sada

 

Jõesalu, Andres

Taimekaitsepritside valiku kriteeriumid 

The criteria of selection for crop sprayers
Juhendajad: lektor Taavi Leola, MSc Matis Luik

 

Järvamägi, Liis

Teraviljakombainide koristuskulude analüüs 

Analysis of grain harvesters operating costs
Juhendajad: professor Jüri Olt, Marko Mirme (Konekesko Eesti AS)

 

Mõts, Lauri

Kuivati hakkpuidukatla vahetuse tasuvus põllumajandusettevõttes 

Grain dryer burner transition to wood chip furnance profitability in agricultural company
Juhendaja: dotsent Oliver Sada

 

Puna, Samuel

Piima eeljahutussüsteemi laboratoorse töö arendus 

Developing laboratory work guide for a milk pre-cooling system
Juhendajad: dotsent Arvo Leola, Toomas Truup (DeLaval OÜ)

 

Truup, Mihkel

Väikeetteettevõte teraviljakuivati valikukriteeriumid 

The selection of grain dryer´s criteria for small business company
Juhendaja: dotsent Oliver Sada

 

TEHNOTROONIKA

Bogdanov, Jan

Nutitelefoni juhtmevaba lisaseade valgustatuse ning valguse värvustemperatuuri mõõtmiseks 

Wireless accessory for a smartphone to measure illuminance and colour temperature
Juhendajad: teadur Tõnu Leemet; Tanel Ainla (Teadusmosaiik OÜ)

 

Haug, Martin

Maa-aluse transportfurgooni projekt kaevandusettevõttele 

Underground vehicle wagon project for mining enterprise
Juhendaja: lektor Lemmik Käis

 

Jugomäe, Sten-Ingmar

Virtuaalse võidusõidu simulaatori pedaalide lahendus 

Virtual racing simulator pedals solution
Juhendaja: lektor Marten Madissoo

 

Kukk, Helari

Käe pigistusjõu mõõtmissüsteemi arendus Arduino mikrokontrolleri baasil

Hand grip force measurment system based on Arduino microcontroller
Juhendaja: MSc Märt Reinvee

 

Lillerand, Tormi

Veretustamisseade 

Blood collecting device
Juhendaja: lektor Marten Madissoo

 

Mõttus, Karl-Marten

Iru Sauna hooneautomaatika elektriskeemide arendus  

Development of building automation electrical schematics for Iru Sauna
Juhendaja: lektor Toivo Leola

 

Pellja, Armand

Pulverisaatortoitesüsteem mootorsõidukile   

Pulverizer fuel supply system on car engine
Juhendaja: dotsent Risto Ilves

 

Saarniit, Sander

Kummelikoristusmasina arendus 

Chamomile harvester development
Juhendaja: lektor Lemmik Käis

 

Sizov, Andrei

Käsipiduri süsteemi lahendus virtuaalse võidusõidu simulaatoritele 

Handbrake system solution for virtual racing simulator
Juhendaja: lektor Marten Madissoo

 

Tiisler, Eero

3-teljeline arvprogrammjuhitav puidufreespink  

3-axis CNC wood-milling machine
Juhendaja: lektor Janar Kalder

 

Tähtjärv, Tanel

Putukatõrje droon   

Pest control drone
Juhendaja: lektor Hardi Hõimoja

 

Valk, Kaljo

Automaatne kuiva kassitoidu jaotur    

Automatic dry cat food dispenser
Juhendaja: nooremteadur Erkki Jõgi