Prindi see leht

Stuudiumi lõpetajatele

Akadeemiline kalender 2020/21 õppeaastal

Avaldus lõputöö koostamiseks

Lõputöö vormistamise nõuded

Lõputöö lisad

Baka- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord.pdf

 

LIHTLITSENTS

Lõputöö kohustuslikuks osaks on litsents ja juhendaja nõusolek töö kaitsmisele lubamise kohta.

Tähtajalise või tähtajatu piirangu taotlemiseks peab üliõpilane esitama instituuti taotluse lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamise kohta.

Lihtlitsents ja lõputöö tähtajaline/tähtajatu piirang

 

Videosalvestus lõputööde koostamise alasest seminarist 06.04.2017

LÕPUTÖÖDE SEMINAR 2017

 

LÕPUTÖÖ SAATMINE EMÜ RAAMATUKOKKU

 

Hiljemalt kolm päeva enne lõputöö kaitsmist tuleb lõputöö üles laadida EMÜ Raamatukogu kodulehel .

Juhised saatmiseks leiad SIIT.

NB! Kõik üleslaetavad failid peavad olema ilma kirjutuskaitseta.